Pomiary termowizyjne - TD-MIK, Oglaend-system, Oglaendsystem

Idź do spisu treści

Menu główne:

Usługi
Coraz więcej firm ubezpieczeniowych przy ustalaniu składek oczekuje od firm przedstawienia raportu z badania termowizyjnego rozdzielni elektrycznych.
Taki raport może stanowić podstawę do ubiegania się o rabat przy ustalaniau wysokości składki.
Kontroli termowizyjnej są z reguły poddawane stacje transformatorowe, szynoprzewody, rozdzielnie elektryczne główne i oddziałowe, szafy sterownicze, skrzynki elektryczne i bezpiecznikowe, tablice rozdziecze oraz różnego rodzaju urządzenia elektryczne i elektromechaniczne.
Badania termowizyjne przeprowadzone przes osobę posiadającą odpowiedni zasób wiedzy i doświadczenia za pomocą kamery termowizyjnej pozwala na szybkie wykrycie i zlokalizowanie wad i anomalii termicznych. Dzięki temu można zapobiec nieprzewidywanym i kosztownym awariom prowadzącym do przestojów, a nawet stanowiącym poważne zagrożenie pożarowe.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego